Algemene voorwaarden

Disclaimer  

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten liggen bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen, als facilitators van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website. 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.