Privacyverklaring

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is een initiatief van en wordt gefaciliteerd door WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw privacy in acht nemen.

Website
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website www.banenmarkt-rvn.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het geval van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@banenmarkt-rvn.nl.

Gegevensverwerking
Alle gegevens die via onze website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden openbaar gemaakt. Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U geeft Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen het recht om u via e-mail of LinkedIn te informeren over de diensten van Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Webhosting
Data van onze website wordt opgeslagen op een server in Nederland. Onze leverancier (webhosting) voldoet aan de locatie-eisen van de AVG en beschikt over benodigde beveiligingscertificeringen.

Statistieken
We gebruiken de Google Analytics service om informatie te verzamelen over hoe onze website presteert en hoe onze gebruikers er doorheen navigeren of deze gebruiken. We hebben de service zodanig ingesteld dat gegevens automatisch worden geanonimiseerd en we staan Google niet toe iets anders met de gegevens te doen dan de bedoeling is. We verwerken op deze manier geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers die onze site bezoeken.

Gebruik van cookies
Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een deelnemer bent van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij ons adres:

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen
T.a.v. afdeling Communicatie
Nieuwe Dukenburgseweg 21A
6534 AD Nijmegen

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.